2022

Starts on

All dates and times are given in Europe/Warsaw timezone (UTC+02:00). All dates and times are given in your local timezone. The schedule was last updated .

GodzinaEstimateRunnerzyKategoriaPlatforma
PokerFacowaty, dexterw Any% Instax
nioruu The Degustation 100% PC
Olson Any% Niobe PC
rythin Any% PC
KyRZy Gwarlock PC
Luigi100 Glitchless GBA
Grakiet All Main Missions PlayStation 4
WhiteMonster 100 Małaków PC
McCrodi All Races Glitched PlayStation 2
Kaadzik Czat% PC
KyRZy Any% PC
Piotrunio, MyKeY StarTrack² - Red Tracks PC
JACK4L Richard's Revenge PC
Psychotropy All Missions PC
Thursday, August 25, 2022
ddzikuseqq All Sports X360
ryobi100 Story mode, any%, New game PC
nioruu, pithoje Any% - Coop, Tourist, No OoB PC
WhiteMonster Any% PC
Olson, jeakerek A Ending PlayStation 2
Kaadzik, dexterw, pitpo, norek Jedna Plansza Battle Royale% Wii
Martinz Any% No Major Skips Web
Chottue, ddzikuseqq Any% PC
SimpleUnit Pokazówka PC
Pusheeneiro 2D% PC
zolaa, Piotrunio, Kappajog Każdy Niepowtarzalny Numer Akrobatyczny PC
tv_101 Any% glitchless PC
Kappajog Level Rush - Seria White (Heaven) PC
Friday, August 26, 2022
McCrodi All Gems (Cross-Game) PC
WhiteMonster Chungus% PC
ryobi100 Any% PlayStation
andrzej, zibson Co-op 100% PC
hoxi Any% PC
Olson Any% Cutscene Remover PC
KyRZy All Floors Turbo Rainbow Mode PC
WhiteMonster 12 Levels Web
jeakerek Poziomy Pustynne PC
Kappajog Any% PlayStation 2
chazoshtare Wszystkie Ryby Tabletop
Pusheeneiro Wybór zakończenia (Licytacja) PC
SigotuSR, kangurekkaopej Any% PC
Saturday, August 27, 2022
Luigi100 Any% GBC
Eddward Jammies Mode 100% PC
norek World 1-2 PlayStation 5
Parada Any% Easy No Oob NES
ananieana,KyRZy Summer PC
Pusheeneiro Any% PC
chazoshtare Any% PC
McCrodi 108% PC
ryobi100 Necromancer (SC) PC
Bessu, AltVoid Showcase PC
SigotuSR 70 Star N64
Eddward 100% Web
Kaadzik, nioruu Randomizer NES
Luigi100 Any% DLC PC
Sunday, August 28, 2022
wortex Elite PC
Eddward Adventure Mode PC
rythin, KyRZy Cadence PC
Grakiet Complete Act 1 - No DLC PC
pitpo All Unique Stunt Jumps (no SSU) PC
MyKeY Pokaz Tras Społeczności PC
wortex, MyKeY All Environments - Red PC
chazoshtare Any% PC
Martinz Any% Web
Chottue One Loop (Glitchless) NES
SimpleUnit 5 dysków glitchless Tabletop
SimpleUnit Wolny Człowiek PC
Eddward Beat the game PC
Pusheeneiro Any% PC
pitpo 10 Przepisów w sztafecie PlayStation 5
PokerFacowaty, dexterw Any% Polaroid

Ends at